Author: Stanisław Matczak

Bracie, wejdź na swoją górę Horeb

Rozważanie na XIX Niedzielę Zwykłą Czytania: 1 Krl 19, 4-8; Ef 4, 30 – 5, 2; J 6, 41-51   Dwa przymioty, dobry i miłosierny, o jakich mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł do Efezjan, obecne w podejmowanych na co dzień przez człowieka...

Słyszeliście przecież o Nim

Rozważanie na XVIII Niedzielę Zwykłą Czytania: Wj 16, 2-4. 12-15, Ef 4, 17. 20-24, J 6, 24-35   Niedzielna Ewangelia relacjonuje rozmowę Jezusa i ludzi, którzy Go szukają. Jezus wie, widzi i nie ukrywa tej wiedzy, mówi im wprost, z jakiego powodu Go szukają:...

Mąż Boży i człowiek udzielający się dobrem

Rozważania na XVII Niedzielę Zwykłą Czytania: 2 Krl 4, 42-44, Ef 4, 1-6, J 6, 1-15 Pierwsze czytanie niedzielne za sprawą męża Bożego Elizeusza, ujawnia wielką życiową prawdę. Dobro czynione przez człowieka ma wielką wartość. Dobrem jest zarówno gest przybysza, ofiarowującego Elizeuszowi chleby i...

Dobra nowina

Rozważania na XVI Niedzielę Zwykłą Czytania: Jr 23, 1-6 , Ef 2, 13-18 , Mk 6, 30-34 Lęk towarzyszy człowiekowi na co dzień. Lękać można się wszystkiego, wszystkich i o wszystko, ale lęk może w szczególności ten przed niesprawiedliwością, wprowadza głęboki, niszczycielski niepokój w...

Boże daj mi łaskę pokory

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą Czytania: Am 7, 12-15 ; Ef 1, 3-14 ; Mk 6, 7-13 Każdy z ludzi jest na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy. To znaczy także i to, że każdy z ludzi jest naturalnie wyposażony, duchowo wyposażony, by słyszeć Tego,...

Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich

Rozważania na XIV Niedzielę Zwykłą Czytania: Ez 2, 2-5 ,2 Kor 12, 7-10, Mk 6, 1-6   Ileż pokory Boga ujawniają dzisiejsze czytania niedzielne. Lud wybrany, lud mówiący o sobie: wierzymy w Boga Jedynego, a Ten jest naszym Bogiem, poza Nim nie ma prawdziwego,...

I wyśmiewali Go

Rozważanie na XIII niedzielę zwykłą   Jezus wielokrotnie dokonywał cudownych uzdrowień, kiedy żył wśród Swojego ludu. Kto doznawał uzdrowienia? Kim byli uzdrowieni? Jakie znaczenie miało dokonywanie cudownych uzdrowień w nauczycielskiej misji Jezusa? Nie ma na to pytanie łatwej, prostej odpowiedzi, wskazującej na jakiś profil,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XII niedzielę zwykłą

1. Ważny jest kontekst egzystencjalny uczniów Jezusa w dzisiejszej ewangelii. Jezus przeprawia się z jed­nego brzegu jeziora na drugi. Jest po stronie zachodniej, gdzie większość stanowią Żydzi. Na drugim brzegu, wschodnim, większość stanowią poganie. Zbliżanie się do brzegu pogańskiego, zbiegło się z gwałtowną burzą...