Category: Aktualności

Mąż Boży i człowiek udzielający się dobrem

Rozważania na XVII Niedzielę Zwykłą Czytania: 2 Krl 4, 42-44, Ef 4, 1-6, J 6, 1-15 Pierwsze czytanie niedzielne za sprawą męża Bożego Elizeusza, ujawnia wielką życiową prawdę. Dobro czynione przez człowieka ma wielką wartość. Dobrem jest zarówno gest przybysza, ofiarowującego Elizeuszowi chleby i...

Siedem grzechów głównych

Męska Wspólnota w Połowie Drogi przy parafii pw. Św. Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu na rok 2019/2020 postawiła sobie zadanie lepszego rozpoznania „przeciwnika” i tematem wiodącym cotygodniowych spotkań wspólnotowych uczyniła siedem grzechów głównych. Jako podstawowe lektury wybrano dwie, stosunkowo niedawno wydane książki: J. Petry-Mroczkowska, Siedem...

Rozpoczynamy cykl rozważań

Wspólnota w Połowie Drogi, działająca przy parafii pw. Świętego Krzyża w Gdańsku zainicjowała cotygodniowe rozważania nad niedzielnym czytaniem z Ewangelii. Rozważania będą się ukazywały na naszej stronie internetowej www.wpolowiedrogi.pl w każdą sobotę. Opiekę nad merytoryczną stroną tego dzieła objął Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ. Tekst...

Wigilia 2019

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2, 10-11 Przeszło dwa tysiące lat temu, Jezus – Mesjasz narodził się w Betlejem. Niech dziś, w Dzień Bożego Narodzenia, narodzi...

Zaproszenie do Parafii Św. Szczepana w Warszawie

Wspólnota W Połowie Drogi z Parafii Św. Szczepana w Warszawie chętnie przyjmie w rozpoczynającym się nowym sezonie spotkań kilku mężczyzn. W programie rozmowy służące rozeznaniu i rozwiązaniu męskich problemów właściwych dla naszej fazy życia z pomocą Ducha Świętego, w czym pomaga modlitwa rozpoczynająca i...

Ogólnopolskie Spotkanie WPD

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Zesłanie Ducha Świętego wg Dz.) Na to wezwanie, my jako osoby powołane do Wspólnot w Połowie Drogi, odpowiadamy co roku. Zesłanie Ducha Świętego przygotowało Apostołów na wypełnienie Misji, do jakiej zostali powołani....