Kategoria: Wspólnota

Ogólnopolskie Spotkanie WPD

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Zesłanie Ducha Świętego wg Dz.) Na to wezwanie, my jako osoby powołane do Wspólnot w Połowie Drogi, odpowiadamy co roku. Zesłanie Ducha Świętego przygotowało Apostołów na wypełnienie Misji, do jakiej zostali powołani....

Od kontemplacji do wyjścia z pułapki myśli

Rozproszenie – stan, zjawisko, cecha, proces, postawa… co jeszcze moglibyśmy napisać, jak jeszcze moglibyśmy nazwać ten termin? Jakimi doświadczeniami osobistymi, moglibyśmy ten opis uzasadnić, wesprzeć, zobrazować? A może rozproszenie to raczej usprawiedliwienie dla braku konsekwencji w codziennym życiu, zaniku woli osiągania konkretnych celów, które...

U Świętego Józefa Kaliskiego

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego ustanowionym przez Papieża Franciszka i trwającym do święta Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 r. wspólnoty z Gdańska, Skolimowa i Warszawy udały się 17 listopada 2018 r. z pielgrzymką do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Po drodze śpiewaliśmy Godzinki o niepokalanym...

Wspólnota » Program dla Wspólnoty w Połowie Drogi – Rok Pierwszy

Program Wspólnoty – Pierwszy rok formacji Przewiduje się siedem bloków tematycznych: Blok I. Witamy w Połowie Drogi. Blok II. Podwaliny sukcesu Blok III Podróż do wewnątrz siebie Blok IV Boże wołanie. Blok V. Co jest w szkatule? Blok VI. Plan gry o sens. Blok...