Kontakt

Grupa warszawska:
Piotr Rak

Opiekun grupy:
o. Zdzisław Wojciechowski SJ
zdzichwoj@op.pl


Grupa gdyńska:
Leszek Michalski

wpdgdynia@gmail.com

Opiekun grupy:
o. Ryszard Godzisz SJ


Grupa gdańska (Wrzeszcz):
Grzegorz Słupski

gmslupski@gmail.com

Opiekun grupy:
o. Piotr Deczewski SJ


Grupa gdańska (Śródmieście):
Janusz Gulkowski

wpdgdansk@gmail.com

Opiekun grupy:
o. Marcin Mogielski OP