Autor: Michal

Pedagogia ignacjańska

Pedagogia ignacjańska Wydane w 1986 r. opracowanie pt. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania wywołało wśród nauczycieli, administratorów szkół, rodziców i wielu innych osób na całym świecie ponowne zainteresowanie jezuickim wychowaniem. Dało im poczucie tożsamości i ukazało cel. Dokument ten został przetłumaczony na 13 języków. Stał...

Metody wychowawcze

Metody wychowawcze w jezuickich szkołach Vincent J. Dunzirauco SJ WPROWADZENIE To dla mnie szczególny zaszczyt, że mogę dziś skierować do was słowo. Jako wychowawcy podjęliśmy się wszyscy tego samego zadania: uformować następne pokolenie, które na przełomie tysiącleci włączy się w bieg historii. Rodzice, którzy...

Metody modlitwy

Etapy modlitwy wg metody „Lectio divina” (Guigues le Chartreux) 1. Lectio – czytanie, studiowanie Słowa Bożego Modlitwa: Panie Jezu, który jesteś Synem Boga żywego, naucz mnie słuchać tego, co mi mówisz w Piśmie świętym i odkrywać Twoje oblicze. Metoda: ucałować Księgę Bożego Słowa, czytać...

Codzienny Rachunek Sumienia

O. Georges A. Aschenbrenner, Codzienny rachunek sumienia (1) Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga. Często myśli się, że rachunek sumienia nie posiada praktycznej...

Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici

O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II Spis rozdziałów WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY — LATOROŚLAMI. ROZDZIAŁ II. LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU. ROZDZIAŁ III. PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC...

Zapisy do nowej Wspólnoty Męskiej w Gdyni!

Rozpoczęte zostały zapisy do nowej Wspólnoty Męskiej w Połowie Drogi. Wszelkie informacje na temat programu i zasad działania Wspólnoty można znaleźć na stronie internetowej. Zalecamy zwłaszcza dokładne przestudiowanie udostępnionej na stronie Reguły. Liderem Wspólnoty w organizacji jest Leszek Michalski, do którego osoby zainteresowane powinny...

Mężczyźni w połowie drogi, DOBRY MAGAZYN

Mira Jankowska Grzegorz Kapla Są ludźmi sukcesu. Przedarli się przez swój kryzys i teraz zachęcają innych, aby zrezygnowali z walki o sukces materialny na rzecz troski o napełnienie swego życia sensem. W Biblii i w sobie szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania. Patrzysz i nie wierzysz. Mężczyzna,...

Nowi, wyzwoleni mężczyźni, POLITYKA

Ryszarda Socha Zdarzają się też grupy powstałe samorzutnie, wokół lidera lub liderów, na zasadzie, że razem łatwiej, że można się wzajemnie wspierać. Należy do nich Wspólnota „W połowie drogi” przy Kolegium Jezuitów w Gdyni. Drugi rok z rzędu co tydzień na dwie godziny spotyka...

Zapisy do nowej Wspólnoty Męskiej w Warszawie!

Uruchomiony został nabór uczestników do nowej Wspólnoty Męskiej „W Połowie Drogi” w Warszawie, przy ul. Świętojańskiej 10. Od nowego roku akademickiego 2016/ 2017 zamierzam rozpocząć pracę formacyjną z mężczyznami będącymi w najbardziej ciekawym, owocnym, a równocześnie najbardziej trudnym okresie życia – około czterdziestki. W...

Witamy

Witamy na stronach poświęconych zagadnieniom wieku średniego i związanego z nim kryzysu rozwojowego. Jesteśmy mężczyznami, chrześcijanami, którzy przekroczyli lub przekraczają połowę drogi swego życia. Doświadczyliśmy błogosławieństwa w postaci przejścia od dążenia do sukcesu, który znamionował pierwszą połowę drogi, do życia znaczonego sensem – zaangażowania się w misję na rzecz drugiego człowieka i przyszłych pokoleń.

Dzielimy się tu własnym doświadczeniem życiowym. Poprzez nasz przykład chcemy pomóc innym rozpoznać cel i kierunek ich indywidualnej i niepowtarzalnej drogi, by znaleźli na niej punkty orientacyjne oraz źródła pokoju i radości serca. Zapraszamy!