Ogólnopolski Zjazd Wspólnot w Połowie Drogi 2016

W dniach 13-15 maja br. Męskie Wspólnoty w Połowie Drogi z Trójmiasta, Warszawy i Olsztyna spotkały się na swym dorocznym zjeździe z Gietrzwałdzie.

Gietrzwałd jest miejscem szczególnym. W tej niewielkiej miejscowości nieopodal Olsztyna w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 roku dwom dziewczynkom w wieku komunijnym objawiała się Matka Boża. Maryja powiedziała im m. in., że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Jest to jedyne objawienie Maryjne na Ziemiach Polskich uznane przez Kościół Powszechny (w 1977 roku), jako autentyczne.

W Zjeździe Męskich Wspólnot w Połowie Drogi uczestniczyło w tym roku 34 mężczyzn.

Jak co roku uczestnicy zjechali się na kolację, po której została odprawiona Eucharystia. Następnie rozpoczął się wieczór integracyjny. Męskie rozmowy w niezwykle miłej, braterskiej atmosferze trwały prawie do północy.

Sobotni ranek uczestnicy rozpoczęli Jutrznią. Pozostała część dnia upłynęła pod znakiem konferencji stałego diakona profesora dra hab. Jana Ogrodzkiego z Politechniki Warszawskiej zatytułowanej – Co wybrać, czyli mężczyzna między cnotą sprawiedliwości a miłosierdziem?

Prelegent wychodząc z konkretnych fragmentów Pisma Świętego mówił przed południem – czym jest sprawiedliwość Boga, a po południu – czym jest miłosierdzie Boga. Po każdej części konferencji czas 45 minut przeznaczony był na osobistą medytację nad tekstami biblijnymi. Następnie uczestnicy spotykali się w grupach aby podzielić się swymi odczuciami i przemyśleniami.

Wieczorem odbyło się spotkanie plenarne, w czasie którego odbyła się bardzo żywa dyskusja związana zwłaszcza z praktycznymi dylematami wynikającymi z konieczności wybierania między sprawiedliwością a miłosierdziem. Wiele osób tę część weekendowego spotkania oceniło jako najważniejszą i najbardziej twórczą.

Wzorem poprzednich zjazdów, o godzinie 21-szej rozpoczęto modlitewne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. W kaplicy Domu Pielgrzyma ponad dwie godziny trwała indywidualna i wspólna modlitwa, przeplatana śpiewem, ciszą i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Szczytem modlitewnego uniesienia tego wieczoru był Akatyst ku czci Ducha Świętego. Ta pochodząca z liturgii bizantyńskiej śpiewana modlitwa dostarcza niezapomnianych przeżyć. Z racji miejsca, w którym Maryja prosiła o modlitwę różańcową, wspólnie odmówiono cześć chwalebną. Na koniec wszyscy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

W niedzielę przed południem uwagę poświęcono dwóm ważnym kwestiom. Najpierw przedstawiciel każdej ze Wspólnot zaprezentował program realizowany w mijającym roku oraz plany na kolejny rok formacyjny. Następnie omówiono przygotowany przez Grzegorza Słupskiego z Gdańska projekt „Reguły Wspólnot Męskich w Połowie Drogi”. Przedstawiona na Zjeździe, kolejna już wersja projektu Reguły, była rezultatem dyskusji trwającej od kilku tygodni we Wspólnotach i wniosków sukcesywnie składanych do projektu. Prezentowany dokument miał w Gietrzwałdzie uzyskać ostatni szlif i aprobatę. Rzeczywiście, w trakcie debaty pojawił się szereg ważnych postulatów. Ustalono, że w ciągu tygodnia członkowie Wspólnot będą mogli składać swoje ostatnie propozycje, następnie w kolejnym tygodniu zostanie opracowana ostateczna wersja Reguły, która zostanie rozesłana w celu uzyskania poparcia Wspólnot. W ten sposób w czerwcu bieżącego roku zostanie przyjęta Reguła Wspólnot Męskich w Połowie Drogi.

Potrzeba takiego dokumentu określającego tożsamość i sposób działania Wspólnot ujawniała się w przeszłości wielokrotnie, zwłaszcza gdy członek którejś ze Wspólnot udawał się do proboszcza lub przełożonego wspólnoty zakonnej z propozycją założenia nowej grupy. Na pytanie przedstawiciela Kościoła – kim jesteście, czym się zajmujecie, jakie są wasze cele, dlaczego to ma być wyłącznie grupa męska, jak wyglądają wasze spotkania itd., trzeba było długo opowiadać. Podobne pytania zadawali kandydaci na członków Wspólnot. Po przyjęciu Reguły taki dokument zawierający odpowiedzi na te liczne pytania będzie można wręczyć zainteresowanej osobie. Reguła będzie oczywiście dostępna również na stronie internetowej.

Reguła bardzo szczegółowo pokazuje cel i sposób działania Męskich Wspólnot w Połowie Drogi, korzystając z dorobku i doświadczeń, których początek datuje się na wiosnę 2004 roku. Dla nowo powstających Wspólnot będzie zapewne drogowskazem, bezcenną pomocą w ich konstytuowaniu się i pracy formacyjnej.

Dużą wartością tegorocznego spotkania był udział przedstawicieli wszystkich Wspólnot (łącznie z dwoma kapelanami – O. Michałem Sępiołem OP i O. Zdzisławem Wojciechowskim SJ). Po raz pierwszy w Zjeździe uczestniczył przedstawiciel nowo powstającej Męskiej Wspólnoty w Olsztynie. Jest już szereg chętnych do udziału w tej Wspólnocie, obecnie trwają poszukiwania kapelana, bez którego Wspólnota nie może zaistnieć. Mamy nadzieję i modlimy się, aby w Roku Miłosierdzia Bóg okazał swą łaskawość kolegom z Olsztyna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *