W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. W poprzednią niedzielę Pan Jezus nieopodal Jeziora Galilejskiego wygłosił 8 błogosławieństw, w których zawarł portret samego siebie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus kreśli portret swoich uczniów, czyli nas. Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie sposób sobie wyobrazić życia bez...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu zapowiada pojawienie się ludzi pokornych, wypełniających Boże przykazania, ubogich, nieczyniących niesprawiedliwości, niekłamiących, ani też nielękających się opinii ludzkiej. W Ewangelii Jezus wypełnia zapowiedź proroka Sofoniasza. „Błogosławieństwo” jest formą literacką używaną już w ST, by szczególnie uczcić szczęście sprawiedliwego,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę zwykłą

1. Narodzenie Jezusa zauważyli nie tylko żydowscy pasterze, ale także przedstawiciele narodów pogańskich w osobach mędrców ze wschodu. Ta okoliczność sugeruje, że przyszła działalność Jezusa nie ograniczy się wyłącznie do samego Izraela. Widać to wyraźnie dziś w I czytaniu z proroka Izajasza. Odczytany fragment...

Spotkanie w Katedrze Oliwskiej

Wspólnota w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku, dzięki życzliwości proboszcza, w najbliższą niedzielę 15.03.2023 r prowadzić będzie na wszystkich mszach świętych akcję informacyjną. Dwuosobowe zespoły obecne będą  na każdej mszy świętej, jeden z braci wystąpi podczas ogłoszeń parafialnych z informacją i świadectwem. Przy wyjściu z...

Nowa Wspólnota w Konstancinie-Jeziornej

Z przyjemnością informujemy, że od grudnia 2022 zaczęła działać nowa Wspólnota w Połowie Drogi, powołana przy parafii pw. Św. Józefa w Konstancinie-Jeziornej. Pierwsze spotkanie miało miejsce 3 grudnia 2022 i połączone było z Adwentowym Dniem Skupienia, które organizowane było z myślą o mężczyznach z...

Życzenia od o. Zdzisława Wojciechowskiego

Z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego chciałbym życzyć Wszystkim, by nadchodzące dni były nie tylko czasem pokoju, miłości i radości w gronie rodziny i przyjaciół, ale też okazją do odkrywania na nowo – z prostolinijnością pasterzy i rozwagą mędrców – blasku narodzenia Jezusa,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Boże Narodzenie 2022

1. Odczytany fragment z Ewangelii św. Jana zwany prologiem, czyli wstępem jest w rzeczywistości starym hymnem, który Jan przejął i umieścił na początku swojej Ewangelii. Pochodzi on, jak twierdzi większość biblistów, z nabożeństwa zgromadzenia, do którego należał ewangelista w latach 90-100 n.e. Była to,...