W Połowie Drogi Witamy

Program „Sumienie i rozeznawanie duchowe” o. Dariusz Piórkowski SJ – Konferencje i materiały

Zgodnie z zapowiedzią, 11 grudnia 2021 rozpoczęliśmy program „Sumienie i rozeznawanie duchowe” prowadzony przez o. Dariusza Piórkowskiego SJ. Program przewiduje 7 spotkań prowadzonych na platformie Zoom. Każde spotkanie on-line potrwa około 1 godziny zegarowej. Uczestnicy programu otrzymują link do połączenia się z konferencją oraz...

Wybierz Dobro i daj mu życie w swoim ciele

Rozważanie na III Niedzielę zwykłą Czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21   Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, zdanie jakie wypowiedział Jezus, oznajmia wielki fakt w historii ludzkości, w historii jej zbawienia i oznacza wielką radość. I...

Uwierzyć faktom i dać im miejsce

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą Czytania: Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11   Jezus uczynił wiele cudów w drodze na krzyż, by dokonał się ostatni z cudów. Pomógł On wielu potrzebującym, nim dotarł na Golgotę. Jeden z cudów został dokonany...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Święto Chrztu Pańskiego

1. W pierwszym czytaniu Jerozolima – a poprzez nią cała ludzkość – ma być pocieszana obietnicą, iż nadszedł czas zbawienia. Bóg zaczyna działać. Z jednej strony Bóg Zbawi­ciel przychodzi „z mocą” jako Ten, który „dzierży władzę”, z drugiej jednak strony przycho­dzi On jako troskliwy...

Woła Izajasz, przekonuje Paweł

Rozważanie na I Niedzielę zwykłą Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 15-16.21-22   Bóg wybierał proroków, by to oni w Jego Imieniu głosili Słowo do Ludu Wybranego. Czy Słowo, przekazywane przez proroków podlega erozji, czy treść przekazu tego...

Wspomnienie spotkania w Licheniu

Licheń, w dniach 17 – 19 września  2021 roku, stał się miejscem ogólnopolskiego zjazdu Wspólnot Męskich wPołowieDrogi. Po rocznej przerwie i spotkaniach w formule online, to wydarzenie znów zgromadziło większość osób z grona członków Wspólnot.   Mottem przewodnim zjazdu był: Kryzys w Kościele. Co...