Category: Inspiracje

Jezus mija Jana – czy Ciebie już mijał?

Druga Niedziela zwykła przynosi niezwykłą relację o spotkaniu Jana i jego dwóch uczniów z Jezusem. Jest to zaskakująca relacja, która nie mówi o rozmowie ich obu. Jana Chrzciciela i dwóch jego uczniów mija Jezus. Jan, który prawie nie znał Jezusa osobiście, to jednak był...

Post według Biblii

Post według Biblii Post polega na pozbawianiu się wszelkiego pożywienia i napoju albo na powstrzymywaniu się od stosunków płciowych przez jeden lub więcej dni, od jednego zachodu słońca do drugiego. Mentalność dzisiejszego człowieka Zachodu, nawet Zachodu chrześcijańskiego, nie potrafi dostrzec odpowiednich wartości w tak...

Tylko modlitwą i postem

Tylko modlitwą i postem Prawdziwy post wystawi nas na próbę, zrodzi słabość, zwątpienie i drażliwość, będzie walką, w której my — prawdopodobnie — niejeden raz zostaniemy pokonani. Nie ma Wielkiego Postu bez poszczenia. Zdaje się, że w dzisiejszych czasach ludzie albo niepoważnie odnoszą się...

Pedagogia ignacjańska

Pedagogia ignacjańska Wydane w 1986 r. opracowanie pt. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania wywołało wśród nauczycieli, administratorów szkół, rodziców i wielu innych osób na całym świecie ponowne zainteresowanie jezuickim wychowaniem. Dało im poczucie tożsamości i ukazało cel. Dokument ten został przetłumaczony na 13 języków. Stał...

Metody wychowawcze

Metody wychowawcze w jezuickich szkołach Vincent J. Dunzirauco SJ WPROWADZENIE To dla mnie szczególny zaszczyt, że mogę dziś skierować do was słowo. Jako wychowawcy podjęliśmy się wszyscy tego samego zadania: uformować następne pokolenie, które na przełomie tysiącleci włączy się w bieg historii. Rodzice, którzy...

Metody modlitwy

Etapy modlitwy wg metody „Lectio divina” (Guigues le Chartreux) 1. Lectio – czytanie, studiowanie Słowa Bożego Modlitwa: Panie Jezu, który jesteś Synem Boga żywego, naucz mnie słuchać tego, co mi mówisz w Piśmie świętym i odkrywać Twoje oblicze. Metoda: ucałować Księgę Bożego Słowa, czytać...

Codzienny Rachunek Sumienia

O. Georges A. Aschenbrenner, Codzienny rachunek sumienia (1) Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga. Często myśli się, że rachunek sumienia nie posiada praktycznej...

Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici

O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II Spis rozdziałów WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY — LATOROŚLAMI. ROZDZIAŁ II. LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU. ROZDZIAŁ III. PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC...