Osiem błogosławieństw

Błogosławieństwa z Kazania na górze to tekst zagadkowy i to tym bardziej, im dłużej się go rozważa. Z jednej strony błogosławieństwa każą nam zdobywać niebotyczne wyżyny duchowe i moralne, sprawiedliwość większą niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, a jednocześnie zdają się nieledwie uświęcać cechy stanowiące jawne przeciwieństwo wszelkiego zdobywania i sukcesu: cichość, ubóstwo, smutek… Simon Tugwell na kartach swojej książki odważnie wydobywa ten paradoks, by z wielką znajomością Tradycji i niesamowitym wyczuciem współczesności rozważyć sens ośmiu błogosławieństw. (opis Wydawcy).

„Książka ta powstała jako zapis rekolekcji. Nie zajmuję się w niej naukową egzegezą, nie uważam się też bynajmniej za znawcę tej dziedziny. Mam jedynie nadzieję, że nie popełniłem żadnego rażącego błędu. Przede wszystkim starałem się uczynić z ewangelicznych błogosławieństw punkt wyjściowy rozważań, co znaczy dla nas być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Pożywką dla tych rozważań były rozległe poszukiwania w Tradycji Kościoła, odwołuję się zatem na różne sposoby do wielu autorów z kolejnych okresów historii chrześcijaństwa, a także – jako że Kościół nie istnieje w izolacji – z historii całej ludzkości. Przywołuję też niekiedy autorów niechrześcijańskich, także pochodzących z różnorodnych miejsc i epok. Nie twierdzę wcale, że odkryłem cokolwiek szczególnie nowego, nie śmiałbym też sądzić, że moje obserwacje są w jakimkolwiek stopniu wyczerpujące. Św. Efrem Syryjczyk każe nam pić, gdy potrzebujemy, żywą wodę Pisma, ale nigdy nie sądzić, żeśmy osuszyli to źródło do dna. Gdy przyjdziemy ponownie, pozostanie jeszcze wiele do wypicia i wiele do odkrycia dla innych.”

Simon Tugwell OP „Osiem błogosławieństw. Rozważania nad tradycją chrześcijańską”, tłum. Wojciech Unolt, wyd. W drodze, 1999.

Simon Tugwell OP, profesor teologii, patrologii i filozofii starożytnej, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim; autor książek i artykułów, uczestnik wielu programów telewizyjnych i radiowych. Po polsku ukazały się: Modlitwa w bliskości Boga (1988), Pasja Dominika (1996), Osiem błogosławieństw (1999).


Książka Simona Tugwella OP była podstawową lekturą Wspólnot w Połowie Drogi w Gdańsku w trakcie realizacji rocznego programu „Osiem błogosławieństw”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *