Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na I niedzielę Adwentu

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny zwany adwentem. Nazwa pochodzi od łacińskiego adventus – przyjście, przybycie. W Cesarstwie Rzymskim oznaczało ono oczekiwanie na przybycie cesarza do danego miasta. W Rzymie oczekiwano go, kiedy cesarz po jakiejś wyprawie wojennej wracał triumfalnie do stolicy. Przybycie cesarza z...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na niedzielę Chrystusa Króla

1. W ostatnią niedzielę roku kościelnego świętujemy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jak należy rozumieć ten tytuł? Słownikowo król oznacza – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym. Jezus nie był jednak monarchą. Określał siebie jako nauczyciela, pasterza, sługę, syna Boga. Biblia a za...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXXIII niedzielę zwykłą

1. Także dzisiejsze czytania liturgiczne przygotowują nas do przyjęcia perspektywy eschatologicznej, czyli końca świata, także końca mojego świata. Ew. mówi o hojnym obdarowaniu nas przez Boga, o naszej misji w świecie, o świadectwie życia. Czym Bóg nas obdarował? Nie tylko naturalnymi możliwościami, uzdolnieniami, talentami....

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXXII niedzielę zwykłą

1. Za naszymi oknami dostrzegamy coraz wyraźniejsze oznaki jesieni. Dzień jest coraz krótszy, chłodniejszy, liście opadają, przyroda powoli zamiera. Także dzisiejsze czytania liturgiczne mają charakter eschatologiczny. Greckie „eschata” znaczy „sprawy, wydarzenia ostateczne”. Dla pobożnego Żyda wydarzeniami ostatecznymi miało być nadejście Mesjasza, powiązane z sądem...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXXI niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsze czytania liturgiczne przestrzegają nas przed grzechem hipokryzji i faryzeizmu. Czym one są? Są one jakimś pęknięciem, rozłamem, rozdwojeniem, brakiem jedności i harmonii w człowieku. W dodatku zawinionym. Popatrzmy na biblijne przykłady. W I czytaniu prorok Malachiasz zwraca się do kapłanów świątyni jerozolimskiej...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXIX niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsze I czytanie zaprasza nas do zmiany perspektywy w patrzeniu na naszych kościelnych, narodowych, rodzinnych czy osobistych nieprzyjaciół. Izrael w 586 roku przed naszą erą został podbity przez króla Asyryjskiego. Zniszczona została Jerozolima a w niej świątynia. Ci, którzy przeżyli zostali uprowadzeni do...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXVIII niedzielę zwykłą

1. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz przedstawia wizję rzeczywistości czasów mesjańskich. Kiedy przyjdzie Mesjasz rozpocznie się wspaniała uczta, na którą poza Żydami zaproszone zostaną wszystkie narody ziemi. Będą na niej podawane najlepsze na świecie dania i wina. Wtedy też Bóg pojawi się bez ukrywających...