Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Miłosierdzia

1. Kończymy 8 dniowe świętowanie wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Mesjasza. Jezus wiszący na Krzyżu za nasze grzechy jest znakiem niezgłębionej miłości i miłosierdzia Ojca niebieskiego. Wszystkie grzechy konkretnego człowieka i ich konsekwencje zostały „wypalony w Męce Chrystusa” niczym słoma (Spe Salvi nr 47)....

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Zmartwychwstania

1. Kościół wszystkie wydarzenia od Wieczerzy Paschalnej do nocy Zmartwychwstania traktuje jako jedną i nierozdzielną całość. Sens wydarzeń, które rozpoczęły się w czwartek wieczór a zakończyły w piątek tuż przed liturgicznym rozpoczęciem Świat paschalnych w świątyni jerozolimskiej, można by zatytułować: Miłość jest silniejsza od...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę Wielkiego Postu

1. Pisałem tydzień temu, że pierwsze pokolenia uczniów Jezusa przechodziły 3 letni okres katechetycznego i modlitewnego przygotowania do otrzymania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i eucharystii. Do nich zostali dołączeni później ci, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli, ponownie weszli w ciemność, w niewolę panowania...