Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. W poprzednią niedzielę Pan Jezus nieopodal Jeziora Galilejskiego wygłosił 8 błogosławieństw, w których zawarł portret samego siebie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus kreśli portret swoich uczniów, czyli nas. Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie sposób sobie wyobrazić życia bez...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu zapowiada pojawienie się ludzi pokornych, wypełniających Boże przykazania, ubogich, nieczyniących niesprawiedliwości, niekłamiących, ani też nielękających się opinii ludzkiej. W Ewangelii Jezus wypełnia zapowiedź proroka Sofoniasza. „Błogosławieństwo” jest formą literacką używaną już w ST, by szczególnie uczcić szczęście sprawiedliwego,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę zwykłą

1. Narodzenie Jezusa zauważyli nie tylko żydowscy pasterze, ale także przedstawiciele narodów pogańskich w osobach mędrców ze wschodu. Ta okoliczność sugeruje, że przyszła działalność Jezusa nie ograniczy się wyłącznie do samego Izraela. Widać to wyraźnie dziś w I czytaniu z proroka Izajasza. Odczytany fragment...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Boże Narodzenie 2022

1. Odczytany fragment z Ewangelii św. Jana zwany prologiem, czyli wstępem jest w rzeczywistości starym hymnem, który Jan przejął i umieścił na początku swojej Ewangelii. Pochodzi on, jak twierdzi większość biblistów, z nabożeństwa zgromadzenia, do którego należał ewangelista w latach 90-100 n.e. Była to,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Adwentu

1. Połowa Adwentu już za nami a dzisiejsza niedziela nazwana jest „niedzielą radości”. Jej radosny charakter podkreślają czytania liturgiczne oraz także kolor szaty liturgicznej. Nie jest to fiolet, ale róż lub kolor złoty. Jakie wydarzenia zapowiadają, zatem radość? Radość jest zawsze konsekwencją jakiegoś dobrego...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę Adwentu

1. W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny zwany adwentem, który obejmuje historyczny okres oczekiwania Izraela na przyjście Mesjasza, dalej Jego narodziny w osobie Jezusa z Nazaretu oraz nasze obecne oczekiwanie na Jego ostateczne przyjście w chwale zwane Paruzją. W I czytaniu prorok Izajasz...