Siedem grzechów głównych

Pełne pasji rozważania na temat tytułowych siedmiu grzechów: gniewu, zawiści, nieczystości, pychy, łakomstwa, lenistwa i chciwości.

Wielka szkoda, że tak wielu ludzi troszczy się tak bardzo o ciało, aż zaniedbuje duszę, a zaniedbując duszę, traci apetyt na sprawy duchowe. Tak jak w porządku naturalnym możliwa jest utrata apetytu na pokarm, tak i w porządku duchowym możliwa jest utrata pragnienia rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ludzie łakomi rzeczy przemijających stają się nieczuli na rzeczy nieprzemijające. Jak uszy głuchego zamknięte są na świat harmonii i oczy niewidomego zamknięte są na świat piękna, tak wypaczone dusze zamykają się na świat Bóstwa.

fragment książki

W skrócie:

Fulton J. Sheen – prekursor ewangelizacji w środkach masowego przekazu,
Zestawienie ostatnich 7 słów Jezusa z 7 grzechami głównymi,
napisana nowocześnie, prosto i dosadnie,
celna diagnoza współczesności, aktualna mimo upływu lat,
szeroka grupa odbiorców – lektura arcybiskupa Sheena to uczta dla każdego, niezależnie od wykształcenia czy aktualnego etapu życia,
idealna także jako prezent dla kapłana.
Fulton J. Sheen – charyzmatyczny kaznodzieja, dwukrotny laureat telewizyjnej nagrody Emmy – odkrywa przed nami moc słów wypowiedzianych przez Jezusa tuż przed śmiercią na krzyżu. Niezwykłe spotkanie z Bogiem, Biblią i prawdziwą religijnością.  (Opis wydawcy)


Książka Fultona J. Sheena stanowiła jedną z dwóch (obok książki Joanny Petry-Mroczkowskiej) podstawowych lektur Wspólnoty w Połowie Drogi w Gdańsku podczas realizacji rocznego programu pod nazwą „Siedem grzechów głównych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *