Author: Grzegorz Słupski

Program „Sumienie i rozeznawanie duchowe” o. Dariusz Piórkowski SJ – Konferencje i materiały

Program „Sumienie i rozeznawanie duchowe” przygotowany specjalnie dla naszych Wspólnot przez o. Dariusza Piórkowskiego SJ, zapoczątkowany konferencją 11 grudnia 2021, zakończyliśmy zgodnie z planem 13 czerwca 2022. Program objął 7 konferencji prowadzonych na platformie Zoom. Każde spotkanie on-line trwało około 1 godziny zegarowej. Uczestnicy...

Osiem błogosławieństw

Błogosławieństwa z Kazania na górze to tekst zagadkowy i to tym bardziej, im dłużej się go rozważa. Z jednej strony błogosławieństwa każą nam zdobywać niebotyczne wyżyny duchowe i moralne, sprawiedliwość większą niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, a jednocześnie zdają się nieledwie uświęcać...

Siedem grzechów głównych

Pełne pasji rozważania na temat tytułowych siedmiu grzechów: gniewu, zawiści, nieczystości, pychy, łakomstwa, lenistwa i chciwości. Wielka szkoda, że tak wielu ludzi troszczy się tak bardzo o ciało, aż zaniedbuje duszę, a zaniedbując duszę, traci apetyt na sprawy duchowe. Tak jak w porządku naturalnym...

Siedem grzechów głównych dzisiaj

Jak dziś rozumieć nauczanie o siedmiu grzechach głównych? Jakich sfer ono dotyczy? Czym dla współczesnego człowieka jest grzech? Książka pokazuje zderzenie moralnego nauczania Kościoła z kondycją duchową współczesnego człowieka. Autorka jest znaną katolicką publicystką. (Opis wydawcy). Książka Joanny Petry-Mroczkowskiej stanowiła jedną z dwóch (obok...

Nowa grupa męska w Baninie k. Gdańska

W grudniu 2021 powstała nowa męska grupa przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie koło Gdańska. Organizacji grupy podjął się Mieczysław Sowiński, po obecności na kilku spotkaniach Wspólnoty w Połowie Drogi w Gdańsku Oliwie. Koledzy ze Wspólnoty w Oliwie udzielili znacznej pomocy tej inicjatywie...