Author: Stanisław Matczak

Ty wprowadź Arkę Przymierza do świątyni

Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą Czytania: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 ; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28   Aż do czasów Dawida lud wybrany, choć zamieszkiwał już ziemię obiecaną, to pośrodku niego znajdowało się miasto pogańskie, co uważano za upokorzenie....

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XIX niedzielę zwykłą

1. Dwa tygodnie temu będąc przejazdem w Toruniu spotkałem się ze swoim znajomym, który jest już emerytowanym profesorem matematyki, byłym działaczem KIK-u, byłym senatorem. Powiedział mi, że już nie rozmawia ze swoimi kolegami i przyjaciółmi mężczyznami, którzy w każdej rozmowie narzekają na Kościół, na...

Bracie, wejdź na swoją górę Horeb

Rozważanie na XIX Niedzielę Zwykłą Czytania: 1 Krl 19, 4-8; Ef 4, 30 – 5, 2; J 6, 41-51   Dwa przymioty, dobry i miłosierny, o jakich mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł do Efezjan, obecne w podejmowanych na co dzień przez człowieka...

Słyszeliście przecież o Nim

Rozważanie na XVIII Niedzielę Zwykłą Czytania: Wj 16, 2-4. 12-15, Ef 4, 17. 20-24, J 6, 24-35   Niedzielna Ewangelia relacjonuje rozmowę Jezusa i ludzi, którzy Go szukają. Jezus wie, widzi i nie ukrywa tej wiedzy, mówi im wprost, z jakiego powodu Go szukają:...

Mąż Boży i człowiek udzielający się dobrem

Rozważania na XVII Niedzielę Zwykłą Czytania: 2 Krl 4, 42-44, Ef 4, 1-6, J 6, 1-15 Pierwsze czytanie niedzielne za sprawą męża Bożego Elizeusza, ujawnia wielką życiową prawdę. Dobro czynione przez człowieka ma wielką wartość. Dobrem jest zarówno gest przybysza, ofiarowującego Elizeuszowi chleby i...

Dobra nowina

Rozważania na XVI Niedzielę Zwykłą Czytania: Jr 23, 1-6 , Ef 2, 13-18 , Mk 6, 30-34 Lęk towarzyszy człowiekowi na co dzień. Lękać można się wszystkiego, wszystkich i o wszystko, ale lęk może w szczególności ten przed niesprawiedliwością, wprowadza głęboki, niszczycielski niepokój w...

Boże daj mi łaskę pokory

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą Czytania: Am 7, 12-15 ; Ef 1, 3-14 ; Mk 6, 7-13 Każdy z ludzi jest na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy. To znaczy także i to, że każdy z ludzi jest naturalnie wyposażony, duchowo wyposażony, by słyszeć Tego,...

Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich

Rozważania na XIV Niedzielę Zwykłą Czytania: Ez 2, 2-5 ,2 Kor 12, 7-10, Mk 6, 1-6   Ileż pokory Boga ujawniają dzisiejsze czytania niedzielne. Lud wybrany, lud mówiący o sobie: wierzymy w Boga Jedynego, a Ten jest naszym Bogiem, poza Nim nie ma prawdziwego,...