Author: Stanisław Matczak

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Zesłanie Ducha Świętego

1. Pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy w żydowskim kalendarzu liturgicznym obchodzono Święto Dziękczynienia. Pierwotnie dziękowano Bogu za zebrane plony. W czasach Jezusa bardziej już akcentowano dziękczynienie za zawarcie Przymierza z Bogiem i otrzymanie Tory. Pan jest naszym Bogiem, my zaś Jego ludem. Jesteśmy wybrani,...