W Połowie Drogi Witamy

Dobrze wybieraj, kogo słuchasz

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Czytania: Rdz 11, 1-9 ; Wj 19, 3-8a. 16-20b ; J 7, 37-39 Narodzenie człowieka oznacza nowe życie i nową historię. To również nowe życie i historia jego otoczenia. Narodzenie człowieka otwiera kolejną historię zbawienia. Każde nowe życie ma wymierny...

Życie wieczne – dar i odpowiedzialność

Rozważanie na Niedzielę Wniebowstąpienia Czytania: Dz 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20 Paweł Apostoł prosi Efezjan, obdarzonych łaską wiary w Jezusa Chrystusa i przez nią powołanych do życia wiecznego, aby byli uważni w swoim codziennym życiu. Ma być ono godne ich powołania....

Wstań, ja też jestem człowiekiem

Rozważania na szóstą Niedzielę Wielkanocną Czytania: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 Dbać o swoją godność. Uszanować czyjąś godność. Nie naruszać godności innych. Żyć z należytą godnością. Tak, tego pragniemy, pożądamy, oczekujemy. Do tego dążymy, tego wymagamy od...

Tajemnica ludzi mocnych

Rozważania na Piątą Niedzielę Wielkanocną Czytania: Dz 9, 26-31; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 Uczniowie Jezusa bali się Szawła, kiedy on próbował do nich dołączyć. A jednak, przełamali swój lęk. Jeden z nich, Barnaba, dał świadectwo o Szawle. Zapewnił apostołów o ukazaniu...