Author: Stanisław Matczak

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza Liturgia Słowa pokazuje nam osoby, które doświadczyły przemieniającego spotkania z Bogiem. W pierwszym czytaniu młody kapłan Izajasz pełni służbę w świątyni jerozolimskiej. Podczas ceremonii ofiary kadzenia, sprawowanej każdego ranka i wieczorem, Izajaszowi objawia się żywy Bóg. On pozwala mu doświadczyć swej świętości...

Wierzysz?

Niedziela, V Tydzień zwykły Czytania: Iz 6, 1-2a. 3-8 ; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11   Wiara, perła w roli Dziś padają z ust Świętego Pawła bardzo mocne słowa do wszystkich, którzy uwierzyli Ewangelii. Zwraca uwagę, że wiara w Ewangelię może być...

Prawda, co to jest prawda?

Czytania: Jr 1, 4-5. 17-19; 1 Kor 12, 31 – 13, 13; Łk 4, 21-30   Te słowa przypisujemy Piłatowi, który rozmawia z Jezusem i tak on reaguje na stwierdzenie Jezusa, że się na to narodził i na to przyszedł na świat, aby dać...

Wybierz Dobro i daj mu życie w swoim ciele

Rozważanie na III Niedzielę zwykłą Czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21   Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, zdanie jakie wypowiedział Jezus, oznajmia wielki fakt w historii ludzkości, w historii jej zbawienia i oznacza wielką radość. I...