Author: Stanisław Matczak

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. Ewangelista Marek sportretował dla nas jedną dobę z życia Jezusa. Wybrał szabat oraz fragment pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzielę. Jezus porankiem udaje się na nabożeństwo synagogalne. Synagoga, jako miejsce modlitwy, nauki, gościniec, sąd, pojawia się na wygnaniu babilońskim, kiedy nie ma świątyni i...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Bóg po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej zawarł z nimi wieczyste przymierze. Znakiem zawartego przymierza były dwie kamienne tablice, na których Bóg umieścił przykazania wg, których Lud Boga miał postępować. Bożemu głosowi i wszystkim wydarzeniom towarzyszyły grzmoty i błyskawice. To wywołało u słuchaczy...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę zwykłą

1. Pierwsze czytanie jest księgą dydaktyczną (pouczającą) powstałą jako reakcja Boga na wrogość i zamknięcia się świata żydowskiego na społeczeństwa i państwa, od których w przeszłości Izrael wycierpiał wiele zła. Pamięć o krzywdach, stereotypowe, negatywne myślenie o byłych wrogach sprawiały, że Jonasz, mąż Boga...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę zwykłą

1. W ostatnią niedzielę zakończyliśmy świętowanie tajemnicy narodzin Boga w ludzkim ciele uroczystością chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus zostaje wskazany przez Jana oraz samego Boga, że jest obiecanym Mesjaszem, nowym stworzeniem Boga. Co zmienia w nas tak bliska obecność Boga? W rozdziałach poprzedzających fragment...

Życzenia na Boże Narodzenie

Bracia, niech wspomnienie narodzin małego Jezusa będzie okazją do umocnienia wiary, aby ON Mesjasz we mnie, a ja w Nim narodził się do życia w Bogu. Życzę Wam i Waszym Wspólnotom, sympatykom, wszelkiego Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym roku 2024, Zdzisław Wojciechowski SJ

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Adwentu

1. W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy Jana Chrzcielna zapowiadającego nadejście Mesjasza i Jego czasów. Wszystkie obietnice jakie otrzymał Izrael zostaną wypełnione przez Boga w osobie Mesjasza. Dla Jana jako Żyda i proroka będzie to wydarzenie najważniejsze w dziejach Izraela. On na spotkanie z Mesjaszem ma...