Author: Stanisław Matczak

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XI niedzielę zwykłą

1. Prorok Ezechiel w pierwszym czytaniu, działał w bardzo trudnym okresie dla Judy. Z jednej strony elity kraju nie wywiązywały się z zobowiązań wynikających z Przymierza z Bogiem. Z drugiej położenie geopolityczne Judy, znajdującej się pośrodku dwóch potężnych państw – Egiptu i Babilonii, stwarzało...

Bóg Mocny, Bóg Dobry pragnie wzajemności

Rozważanie na niedzielę, XI Tydzień Zwykły, Rok B, I Czytanie: Ez 17, 22-24 ; 2 Kor 5, 6-10 ; Mk 4, 26-34 Bóg ma imię, które ujawnił Mojżeszowi, kiedy Sam Bóg przywracał Przymierze ze Swoim Ludem: Jestem Który Jestem. Bóg, Jestem, słucha wołających do...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na X niedzielę zwykłą

1. W 3 rozdziale Ewangelii Marka Jezus jest nieustannie bardzo zajęty nauczaniem, leczeniem chorych, wyrzucaniem z opętanych złego ducha. W tym także rozdziale Jezus spośród swoich uczniów wybiera 12 apostołów, czyli wysłanników, którzy Jego reprezentują wobec ludzi. Od tego momentu wokół Jezusa gromadzi się...

Odkryj zamiar swojego serca

Czytania: Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35   Modlitwa Ojcze nasz, w kontekście treści dzisiejszego, pierwszego czytania, zawiera sformułowanie o kardynalnym znaczeniu: … i nie wódź nas na pokuszenie, … Adam i Ewa ulegli kuszeniu. Nie ma...

Wybierz wierność, wybierz własną godność

Rozważania na Niedzielę IX Tygodnia Zwykłego Teksty czytań: Pwt 4, 32-34. 39-40 ; Rz 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 Mojżesz, jeden z najbardziej znanych liderów w historii ludzkości, mówi dziś o godności narodu Izraela. Naród ten został wybrany przez Samego Boga, a fakt...

Dobrze wybieraj, kogo słuchasz

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Czytania: Rdz 11, 1-9 ; Wj 19, 3-8a. 16-20b ; J 7, 37-39 Narodzenie człowieka oznacza nowe życie i nową historię. To również nowe życie i historia jego otoczenia. Narodzenie człowieka otwiera kolejną historię zbawienia. Każde nowe życie ma wymierny...

Życie wieczne – dar i odpowiedzialność

Rozważanie na Niedzielę Wniebowstąpienia Czytania: Dz 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20 Paweł Apostoł prosi Efezjan, obdarzonych łaską wiary w Jezusa Chrystusa i przez nią powołanych do życia wiecznego, aby byli uważni w swoim codziennym życiu. Ma być ono godne ich powołania....