Kategoria: Rozważania

Rozważania na trzecią niedzielę zwykłą

1. czytanie (Jon 3, 1-5. 10) Nawrócenie Niniwitów Czytanie z Księgi proroka Jonasza Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział...

Znaleźliśmy Mesjasza

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do...

Powołanie Samuela

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać....

Chrzest Jezusa – homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego Iz 55, 1-11; Mk 1, 7-11 W niedzielę po objawieniu się nowo narodzonego Jezusa ludom pogańskim dziękujemy Bogu za chrzest Jezusa. Jaką obietnicę Boga wypełnia to wydarzenie? Sięgamy do I czytania. Jak pamiętamy, ono pochodzi z czasu pobytu wygnańców na...

Chrzest Jezusa

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i...

Święta Bożego Narodzenia – pamiątka czy rzeczywistość?

Autorem tekstu jest Wspólnota Męska W POŁOWIE DROGI  (WPD), działająca przy Parafii Świętego Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu, której opiekunem jest Ksiądz Stanisław Kuzak S.J. Składamy wszystkim Współbraciom polskich Wspólnot W Połowie Drogi życzenia Bożej Łaski i Ducha Świętego w ich codziennym podążaniu drogą, której początkiem...