Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę Adwentu

1. Weszliśmy w drugą część Adwentu, czyli w okres bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. W pierwszej części adwentu mocniej dochodził do głosu temat oczekiwania czasów mesjańskich oraz oczekiwanie ostatecznego przyjścia Jezusa Mesjasza na końcu czasów. W drugiej części adwentu motyw przygotowania do uroczystości Narodzenia...

Bądź dla siebie błogosławieństwem

IV Tydzień Adwentu Czytania: Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45   Polską specjalnością wydaje się narzekanie, na wszystko i nieustannie. Każde praktycznie spotkanie Polaków to litanie pretensji oraz poczucie dobra wspólnego i udanej rozmowy, kiedy nic nie zatrzyma wykazu zawiedzionych oczekiwań....

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Adwentu

1. Ponownie w Ewangelii spotykamy św. Jana Chrzciciela, który przygotowuje swoich rodaków na rychłe nadejście Mesjasza. Pierwszym wymaganiem jakie Jan kieruje do swoich rodaków było uznanie swojej grzeszności przed Bogiem, wyznanie jej Bogu i zanurzenie się wodach Jordanu. Po chrzcie teraz różne grupy społeczne...

Jest? Jest.

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu Czytania: So 3, 14-17 ; Flp 4, 4-7 ; Łk 3, 10-18   W związku z dzisiejszymi czytaniami, zadaję sobie pytanie: jak blisko jest wymiar duchowy, o którego istnieniu wiem? Jak blisko jest ten wymiar, w którym i ja...

Same proste rzeczy

Rozważanie na drugą niedzielę Adwentu Czytania: Ba 5, 1-9 ; Flp 1, 4-6. 8-11 ; Łk 3, 1-6   Niedzielne czytanie z księgi Barucha zdaje się zaprzeczać nastrojowi Adwentu, jaki tradycyjnie rozumie się za właściwy temu okresowi liturgicznemu. Prorok nawołuje bowiem, zresztą nie tylko...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na I niedzielę Adwentu

1. Rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny zwany adwentem. W starożytnym Rzymie znany był zwyczaj oczekiwania na przybycie do stolicy cezara, który po kilku miesiącach nieobecności w niej, teraz triumfalnie powracał. Takie oczekiwanie i radosne powitanie przez lud cezara nazywano adwentem. Chrześcijanie przejęli ten...

Kiedy inni umierają z trwogi

Rozważanie na pierwszą Niedzielę Adwentu Czytania: Jr 33, 14-16 ; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Łk 21, 25-28. 34-36   Strach, trwoga, lęk jest nieodłączny życiu każdego z ludzi. W tych uczuciach kryje się obawa o to, co mamy najcenniejszego: zdrowie i...

Czym oznaczysz swoje drzwi

Rozważanie na Niedzielę XXXIV Tydzień zwykły Czytania: Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; J 18, 33b-37   W codziennych rozmowach, by przekonać do tego, że ktoś mówi prawdę, stwierdza z naciskiem, że mówi o prawdziwych faktach, o obiektywnych faktach. Fakty winny bronić...