Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VI Niedzielę Wielkanocy

1. W ubiegłą niedzielę Pan Jezus ogłosił, że jest prawdziwym krzewem winnym, który przynosi Bogu oczekiwane owoce. Jako Mesjasz oraz jako Bóg – człowiek reprezentuje całego Izraela. Czasy mesjańskie rozpoczęły się i Jego działalność będzie czasem szczególnego owocowania. W ubiegłą niedzielę Pan Jezus ogłosił...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III Niedzielę Wielkanocy

1. Dlaczego Liturgia Słowa kolejnej niedzieli tak mocno obstaje przy realności zmartwychwstania Jezusa w ciele? Zmartwychwstanie nie jest kontynuacją ziemskiego życia Jezusa, nowym rozdziałem, który jest uwieńczeniem Jego misji i posłannictwa. Ziemskie życie Jezusa skończyło się definitywnie na Golgocie. To, co wydarzyło się z...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

1. Kończymy nasze 8 dniowe świętowanie wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa świętem Miłosierdzia Bożego. To oznacza, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa objawiają miłość i miłosierdzie Boga do nas. Tak samo miłosierdzie Boga bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa byłoby pozbawione wiarygodności. Czytania liturgiczne pokazują...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Palmową

1. Usłyszymy dziś pis Paschy Jezusa. Rozpoczęła się ona od namaszczenia, uroczystego wjazdu do Jerozolimy, uczty paschalnej, uwięzienia, procesu, drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu. Właściwie dziś wspominamy tylko uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. To wydarzenie jednak na podobieństwo uwertury w muzyce...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Wielkiego Postu

1. W odnowionej po Soborze Wat. II liturgii Kościół powrócił do starożytnego zwyczaju i w 3-4-5 niedzielę Wielkiego Postu przeprowadza tzw. skrutynia (łac.scrutinium„badanie”). Były to liturgiczne spotkania, na których cała wspólnota modliła się za osoby przygotowujące się do chrztu, bierzmowania i eucharystii, wspomagając ich...