Category: Rozważania

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. W poprzednią niedzielę Pan Jezus nieopodal Jeziora Galilejskiego wygłosił 8 błogosławieństw, w których zawarł portret samego siebie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus kreśli portret swoich uczniów, czyli nas. Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie sposób sobie wyobrazić życia bez...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu zapowiada pojawienie się ludzi pokornych, wypełniających Boże przykazania, ubogich, nieczyniących niesprawiedliwości, niekłamiących, ani też nielękających się opinii ludzkiej. W Ewangelii Jezus wypełnia zapowiedź proroka Sofoniasza. „Błogosławieństwo” jest formą literacką używaną już w ST, by szczególnie uczcić szczęście sprawiedliwego,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę zwykłą

1. Narodzenie Jezusa zauważyli nie tylko żydowscy pasterze, ale także przedstawiciele narodów pogańskich w osobach mędrców ze wschodu. Ta okoliczność sugeruje, że przyszła działalność Jezusa nie ograniczy się wyłącznie do samego Izraela. Widać to wyraźnie dziś w I czytaniu z proroka Izajasza. Odczytany fragment...