Category: Rozważania

Słyszeliście przecież o Nim

Rozważanie na XVIII Niedzielę Zwykłą Czytania: Wj 16, 2-4. 12-15, Ef 4, 17. 20-24, J 6, 24-35   Niedzielna Ewangelia relacjonuje rozmowę Jezusa i ludzi, którzy Go szukają. Jezus wie, widzi i nie ukrywa tej wiedzy, mówi im wprost, z jakiego powodu Go szukają:...

Dobra nowina

Rozważania na XVI Niedzielę Zwykłą Czytania: Jr 23, 1-6 , Ef 2, 13-18 , Mk 6, 30-34 Lęk towarzyszy człowiekowi na co dzień. Lękać można się wszystkiego, wszystkich i o wszystko, ale lęk może w szczególności ten przed niesprawiedliwością, wprowadza głęboki, niszczycielski niepokój w...

Boże daj mi łaskę pokory

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą Czytania: Am 7, 12-15 ; Ef 1, 3-14 ; Mk 6, 7-13 Każdy z ludzi jest na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy. To znaczy także i to, że każdy z ludzi jest naturalnie wyposażony, duchowo wyposażony, by słyszeć Tego,...

Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich

Rozważania na XIV Niedzielę Zwykłą Czytania: Ez 2, 2-5 ,2 Kor 12, 7-10, Mk 6, 1-6   Ileż pokory Boga ujawniają dzisiejsze czytania niedzielne. Lud wybrany, lud mówiący o sobie: wierzymy w Boga Jedynego, a Ten jest naszym Bogiem, poza Nim nie ma prawdziwego,...

I wyśmiewali Go

Rozważanie na XIII niedzielę zwykłą   Jezus wielokrotnie dokonywał cudownych uzdrowień, kiedy żył wśród Swojego ludu. Kto doznawał uzdrowienia? Kim byli uzdrowieni? Jakie znaczenie miało dokonywanie cudownych uzdrowień w nauczycielskiej misji Jezusa? Nie ma na to pytanie łatwej, prostej odpowiedzi, wskazującej na jakiś profil,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XII niedzielę zwykłą

1. Ważny jest kontekst egzystencjalny uczniów Jezusa w dzisiejszej ewangelii. Jezus przeprawia się z jed­nego brzegu jeziora na drugi. Jest po stronie zachodniej, gdzie większość stanowią Żydzi. Na drugim brzegu, wschodnim, większość stanowią poganie. Zbliżanie się do brzegu pogańskiego, zbiegło się z gwałtowną burzą...

Zobacz Go w duchu swoim

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą Czytania: Hi 38, 1. 8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41 Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? To kluczowe zdanie, które otwiera dostęp do rozumienia treści wszystkich trzech czytań niedzielnych. W jaki...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XI niedzielę zwykłą

1. Prorok Ezechiel w pierwszym czytaniu, działał w bardzo trudnym okresie dla Judy. Z jednej strony elity kraju nie wywiązywały się z zobowiązań wynikających z Przymierza z Bogiem. Z drugiej położenie geopolityczne Judy, znajdującej się pośrodku dwóch potężnych państw – Egiptu i Babilonii, stwarzało...