Zbyszek

Uczestniczę od ponad 6 lat we Wspólnocie w Połowie Drogi, której opiekunem duchownym jest o. Zdzisław Wojciechowski SJ. Informacje o tej grupie można znaleźć tutaj. Wraz z dziesięcioma mężczyznami w podobnym wieku zastanawiamy się nad tym jak sensownie pokierować końcowym etapem swojego życia.

Dla mnie szczególnie cenną inspiracją były obserwacje i wnioski guru współczesnego zarzadzania Petera F. Druckera (1909 –2005), z którymi zapoznałem się przy tej okazji. Jego punktem wyjścia była konstatacja, że obecnie większość ludzi z krajów rozwiniętych może spodziewać się dwukrotnie dłuższego życia niż było to kilka generacji temu, a jednocześnie coraz więcej osób, których nazwał „pracownikami wiedzy” (knowledge workers), żyje nie tylko finansowo lepiej, jak nigdy w przeszłości, ale też czuje się niepomiernie bardziej spełniona życiowo już w średnim wieku. Uznał, że tego rodzaju sukces wieku średniego może być spożytkowany poprzez urzeczywistnianie wartości leżących u podłoża życia społecznego i demokracji.

Ten sposób myślenia zainspirował z kolei do działania Boba P. Buforda, który program dla osób znajdujących się w tej fazie życia przedstawił w książce, która jest podstawą realizowanego w pierwszym roku formacji Wspólnot w Połowie Drogi programu. Uczestnictwo w nim i wspólna z kolegami z takiej grupy refleksja spowodowały np. moje zainteresowanie realizacją projektu wolontariackiego, o którym więcej można przeczytać pod adresem: http://e.org.pl/zbigniew-rykowski/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *