W Połowie Drogi Witamy

Czym oznaczysz swoje drzwi

Rozważanie na Niedzielę XXXIV Tydzień zwykły Czytania: Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; J 18, 33b-37   W codziennych rozmowach, by przekonać do tego, że ktoś mówi prawdę, stwierdza z naciskiem, że mówi o prawdziwych faktach, o obiektywnych faktach. Fakty winny bronić...

Zważ na fakty

XXXIII Niedziela zwykła Czytania: Dn 12, 1-3 ; Hbr 10, 11-14. 18 ; Mk 13, 24-32   Czytania dzisiejsze opowiadają o fakcie, który nie nastąpił, ale niewątpliwie nadejdzie. Jest nim kres życia, jakim żyje człowiek w ciele. Nie jest to częsta sytuacja, choć pożądana,...

Dobro, nic więcej, nic mniej

Rozważanie na Niedzielę, XXXII Tydzień zwykły Czytania: 1 Krl 17, 10-16 ; Hbr 9, 24-28; Mk 12, 38-44   Niedzielna Ewangelia i pierwsze czytanie, ukazują postaci dwóch Proroków. Przez nich Bóg przemawia, a ich życie jest na Jego wzór i podobieństwo. Eliasz i Jezus...

W duchu, w prawdzie

Rozważanie na XXXI Niedzielę zwykłą Czytania: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; J 4, 19-24 Salomon, przybliża nam dwie prawdy naszej codzienności. Pierwsza to ta: Bóg jest wierny wobec tych, którzy czczą Go z całego swego serca. Druga: Imię Boga...

O radości rozmawiajmy

Rozważanie na XXX Niedzielę zwykłą Czytania: Jr 31, 7-9; Hbr 5, 1-6; Mk 10, 46b-52   Największy z cudów Dzisiejsze czytania są o radości. Niesie ją świadomość troskliwej obecności Boga w naszym życiu. Niesie ją świadomość Bożej obecności, pełnej boskiej uważności na wiarę człowieka....