W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na X niedzielę zwykłą

1. Pierwsze czytanie ma charakter etiologiczny, czyli próbujące wyjaśnić jak doszło do zerwania relacji człowieka z Bogiem i z naturą. Przyczyną stał się grzech nieposłuszeństwa i pychy, który spowodował tragiczne konsekwencje nie tylko w relacji do Boga, ale też do drugiego człowieka (pękło poczucie...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Trójcy Świętej

1. Pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy odnosi się do jednego z najważniejszych doświadczeń ludu hebrajskiego, który wykonywał niewolniczą pracę na rzecz faraona. Wyszedł z Egiptu, otrzymał wolność, przymierze, ziemię. W tych wszystkich wydarzeniach doświadczono wielkiej miłości Boga. Mojżesz, przez którego Bóg tego dokonał ma świadomość,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VI Niedzielę Wielkanocy

1. W ubiegłą niedzielę Pan Jezus ogłosił, że jest prawdziwym krzewem winnym, który przynosi Bogu oczekiwane owoce. Jako Mesjasz oraz jako Bóg – człowiek reprezentuje całego Izraela. Czasy mesjańskie rozpoczęły się i Jego działalność będzie czasem szczególnego owocowania. W ubiegłą niedzielę Pan Jezus ogłosił...