W Połowie Drogi Witamy

Zobaczcie co wybieracie

Rozważanie na XXV Niedzielę Zwykłą Czytania: Mdr 2, 12. 17-20 ; Jk 3, 16 – 4, 3 ; Mk 9, 30-37   Cierpienie sprawiedliwego Księga Mądrości nie daje nam dziś wizji bezpieczeństwa i pokoju w życiu. Nie daje nadziei na to, że dzięki zastosowaniu...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXIV niedzielę zwykłą

1. Pierwsze czytanie i ewangelia opisują tę samą osobę, czyli osobę Jezusa. Kim On jest? Zacznijmy od ewangelii. Jak jest postrzegany przez Jego współczesnych? Opinie, jakie przytaczają uczniowie są zróżnicowane. Jest On zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem albo prorokiem Eliaszem. Dla innych jest kolejnym prorokiem, czyli...

Dla prawdziwego dobra własnego

Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą Czytania: Iz 50, 5-9a; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35   Troska o dobre życie Troską każdego z ludzi jest dobre życie. To dobrze, że tak jest. Troską kochającego człowieka jest dobre życie jego bliskich i życie jego samego...

Nie mamy nic cenniejszego od naszej codzienności

Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą Czytania: Iz 35, 4-7a ; Jk 2, 1-5 ; Mk 7, 31-37   Prorok Izajasz mówi głośno do wierzących w Boga Prorok Izajasz w dzisiejszym, pierwszym czytaniu dodaje otuchy swoim współczesnym. Dodaje też otuchy nam jako wierzącymi przecież w...

Na obraz i podobieństwo Boże. Zatem – jak?

XXII Niedziela Zwykła Czytania: Pwt 4, 1-2. 6-8 ; Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 ; Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23   Człowiek religijny dziś, jako określenie i oznaczenie postawy życiowej nie musi oznaczać, że to człowiek dobry czy godny szacunku. Religijny człowiek może czynić...

Trudna jest to mowa – czy chcesz jej słuchać?

Rozważanie na niedzielę XXI Tydzień Zwykły Czytanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ef 5, 21-32; J 6, 55. 60-69.   Potrzeba uważności w tym, komu służymy Pierwsze czytanie to obraz życia każdego człowieka w każdym kolejnym pokoleniu, człowieka wierzącego w Pana. Wiara ludu Izraela...