W Połowie Drogi Witamy

Weźmijcie Ducha Świętego, drogocenną perłę

Rozważania na Niedzielę II Tygodnia Wielkanocnego Czytania: Dz 4, 32-35; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31 Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uczniach Jezusa, ukrywających się przed ludźmi z obawy przed tym, co spotkało ich Mistrza. Ich Mistrz był wielkim prorokiem, przemawiał z mocą, czynił...

Przez Jego Imię

Ewangelista Jan daje dziś świadectwo o wierze Piotra i swojej. O wierze, którą wzbudziło to, co obaj zobaczyli – pusty grób Jezusa, a w nim płótna rozrzucone i chusta. Wcześniej, choć znali Pisma, które mówiły o Słudze Jahwe (Iz 53, 1-12), Synu Bożym, to...

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu

Czytania: Jr 31, 31-34, Hbr 5, 7-9, J 12, 20-33. Bóg mimo naszych niewierności nadal chce zawrzeć nowe przymierze z każdym z nas osobiście. 1. Pierwsze czytanie niedzielne i Stary Testament podpowiada nam, jak rozumieć drugie czytanie i Ewangelię, zatem Nowy Testament. Po złamaniu...

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę

Rozważania na IV Niedzielę Wielkiego Postu Czytania: 2 Krn 36, 14-16. 19-23 ; Ef 2, 4-10 ; J 3, 14-21. Odczytanie sensu treści pierwszego czytania z Księgi Kronik wydaje się dziś proste. Lud wybrany, z którym rozmawia przez Proroków ze swym Bogiem, przestał się...