W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXVIII niedzielę zwykłą

1. Chciałbym zaproponować czytelnikom klucz do zinterpretowania dzisiejszej sceny ewangelicznej. On ma na imię Abraham. Autor listu do Hebrajczyków nazywa go ojcem wiary, typem człowieka, który po usłyszeniu obietnicy, wierzy, ufa Bogu, jest wewnętrznie przekonany, że pomimo niepłodności Sary i ich podeszłego wieku, zostanie...

Ekonomia… głupcze? Nie, mądrość…głupcze!

XXVIII Niedziela zwykła Czytania: Mdr 7, 7-11; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30   Mądrość i słowo Boże stają się tym samym w Jezusie Każde z niedzielnych czytań wskazuje na inny rodzaj dobra, które uznać należałoby za najcenniejsze. W pierwszym czytaniu jest nim mądrość,...

Ogólnopolski Zjazd Wspólnot wPołowieDrogi

Licheń, w dniach 17 – 19 września 2021 roku, stał się miejscem ogólnopolskiego zjazdu Wspólnot Męskich wPołowieDrogi. Po rocznej przerwie i spotkaniach w formule online, to wydarzenie znów zgromadziło większość osób z grona członków Wspólnot. Mottem przewodnim zjazdu był: Kryzys w Kościele. Co musi...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXVII niedzielę zwykłą

1. Już od paru niedziel rozważamy najważniejsze cechy charakterystyczne mesjańskiej społeczności, która gromadzi się przy Jezusie. Dziś Słowo Boże proponuje nam spojrzenie na małżeństwo w kontraście do praktyki ówczesnego judaizmu. Z jednej strony Bóg w ST zaleca by małżeństwo kobiety i mężczyzny było przymierzem...

Wierzę w Ciebie Boże żywy

Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła Czytania: Rdz 2, 18-24, Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-12   Dzisiejsze czytania opisują relację pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jest ona charakteryzowana głównie dwoma terminami: wierność i niewierność. Wierność ukazywana jest jako stan podobający się Bogu. Niewierność zaś, w tej...

Zobaczcie co wybieracie

Rozważanie na XXV Niedzielę Zwykłą Czytania: Mdr 2, 12. 17-20 ; Jk 3, 16 – 4, 3 ; Mk 9, 30-37   Cierpienie sprawiedliwego Księga Mądrości nie daje nam dziś wizji bezpieczeństwa i pokoju w życiu. Nie daje nadziei na to, że dzięki zastosowaniu...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXIV niedzielę zwykłą

1. Pierwsze czytanie i ewangelia opisują tę samą osobę, czyli osobę Jezusa. Kim On jest? Zacznijmy od ewangelii. Jak jest postrzegany przez Jego współczesnych? Opinie, jakie przytaczają uczniowie są zróżnicowane. Jest On zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem albo prorokiem Eliaszem. Dla innych jest kolejnym prorokiem, czyli...