W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Adwentu

1. Połowa Adwentu już za nami a dzisiejsza niedziela nazwana jest „niedzielą radości”. Jej radosny charakter podkreślają czytania liturgiczne oraz także kolor szaty liturgicznej. Nie jest to fiolet, ale róż lub kolor złoty. Jakie wydarzenia zapowiadają, zatem radość? Radość jest zawsze konsekwencją jakiegoś dobrego...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę Adwentu

1. W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny zwany adwentem, który obejmuje historyczny okres oczekiwania Izraela na przyjście Mesjasza, dalej Jego narodziny w osobie Jezusa z Nazaretu oraz nasze obecne oczekiwanie na Jego ostateczne przyjście w chwale zwane Paruzją. W I czytaniu prorok Izajasz...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na I niedzielę Adwentu

1. Rozpoczynamy dziś kolejny nowy rok liturgiczny zwany adwentem. W starożytnym Rzymie, po jakimś czasie nieobecności cezara w stolicy, oczekiwano z utęsknieniem na dzień jego powrotu, by go uroczyście powitać. Takie oczekiwanie i radosne powitanie cezara przez lud nazywano adwentem. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXXII niedzielę zwykłą

1. W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy fragment Ks. Mądrości, którą autor kierował do swych rodaków w Aleksandrii, którzy ulegli fascynacji cywilizacją egipską i kulturą hellenistyczną Greków. Chciał ich pozyskać dla wiary w Boga i żydowskiej wspólnoty. Dzisiejsze czytanie opisuje wydarzenia, które mają miejsce w Ziemi...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXX niedzielę zwykłą

1. Przyglądając się światu w jego różnych częściach widzimy, że często rządzi bezprawie, bezwzględne interesy, niesprawiedliwość, bestialstwo i okrucieństwo. Może zadajemy sobie pytanie – dlaczego tak jest? Albo dlaczego Bóg na to zezwala? Lub jak to się ma do obietnicy Bożego panowania, które za...