W Połowie Drogi Witamy

Dzień skupienia w Nowych Osinach

W dniu 18 marca Paweł Duszak, ze Wspólnoty ze Starego Miasta w Warszawie i Zdzisław Wojciechowski SJ, przeprowadzili dzień skupienia w Nowych Osinach k. Mińska Mazowieckiego dla Męskiej Wspólnoty, która spotyka się raz w miesiącu w pomieszczeniach Sióstr Karmelitanek Bosych. W spotkaniu uczestniczyło 23...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę Wielkiego Postu

1. Pisałem tydzień temu, że pierwsze pokolenia uczniów Jezusa przechodziły 3 letni okres katechetycznego i modlitewnego przygotowania do otrzymania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i eucharystii. Do nich zostali dołączeni później ci, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli, ponownie weszli w ciemność, w niewolę panowania...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. W poprzednią niedzielę Pan Jezus nieopodal Jeziora Galilejskiego wygłosił 8 błogosławieństw, w których zawarł portret samego siebie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus kreśli portret swoich uczniów, czyli nas. Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Nie sposób sobie wyobrazić życia bez...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu zapowiada pojawienie się ludzi pokornych, wypełniających Boże przykazania, ubogich, nieczyniących niesprawiedliwości, niekłamiących, ani też nielękających się opinii ludzkiej. W Ewangelii Jezus wypełnia zapowiedź proroka Sofoniasza. „Błogosławieństwo” jest formą literacką używaną już w ST, by szczególnie uczcić szczęście sprawiedliwego,...