W Połowie Drogi Witamy

Nowa wspólnota w Baninie

Przed Bożym Narodzeniem, na obrzeżach Gdańska – w Baninie – powstała nowa wspólnota WPD. Edykację swoją rozpoczęła od nauk dot. Kerygmatu. Na samym poczatku , jeden z naszych współbraci – Marek – wygłosił do nas bardzo poruszającą naukę. Poruszeni nią, przez kilka najbliższych spotkań...

Nie emocje, rozwaga a potem namysł

Rozważanie na Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12 ; Ef 1, 3-6. 15-18 ; J 1, 1-18   Prorok Syrach, o czym dowiadujemy się z pierwszego starotestamentowego czytania, oznajmia nam, że mądrość została stworzona na początku. Tak jak Słowo, Ono...

Po co jesteśmy na ziemi?

Cała prawda o stworzeniu świata i człowieka przez Boga należy do podstawowych prawd wiary katolickiej. Należy przyjąć, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, nieba i ziemi, istot niebieskich i ziemskich. Pierwsza nauka o stworzeniu człowieka i świata zawarta jest już na pierwszych kartach...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na święto Świętej Rodziny

1. Niezwykle poruszająca jest scena z pierwszego czytania, gdy Anna oddaje Bogu syna Sa­muela, o którego kiedyś prosiła i którego Bóg jej dał po długim oczekiwaniu spowodowanym bezpłodnością. Anna o wiele lepiej niż inne matki zdaje sobie sprawę, że zawdzięcza swe rodzicielstwo wyłącznie Bogu....

Nie bądźmy naiwni jak dzieci

Rozważanie na Niedzielę, Oktawa Narodzenia Pańskiego Czytania: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 ; 1 J 3, 1-2. 21-24 ; Łk 2, 41-52   Treść niedzielnych czytań zawiera słowo dziecko, które wszystkie trzy łączy w jedną całość, choć nie mówią o tym samym. Pierwsze czytanie...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę Adwentu

1. Weszliśmy w drugą część Adwentu, czyli w okres bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. W pierwszej części adwentu mocniej dochodził do głosu temat oczekiwania czasów mesjańskich oraz oczekiwanie ostatecznego przyjścia Jezusa Mesjasza na końcu czasów. W drugiej części adwentu motyw przygotowania do uroczystości Narodzenia...

Bądź dla siebie błogosławieństwem

IV Tydzień Adwentu Czytania: Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45   Polską specjalnością wydaje się narzekanie, na wszystko i nieustannie. Każde praktycznie spotkanie Polaków to litanie pretensji oraz poczucie dobra wspólnego i udanej rozmowy, kiedy nic nie zatrzyma wykazu zawiedzionych oczekiwań....

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Adwentu

1. Ponownie w Ewangelii spotykamy św. Jana Chrzciciela, który przygotowuje swoich rodaków na rychłe nadejście Mesjasza. Pierwszym wymaganiem jakie Jan kieruje do swoich rodaków było uznanie swojej grzeszności przed Bogiem, wyznanie jej Bogu i zanurzenie się wodach Jordanu. Po chrzcie teraz różne grupy społeczne...

Jest? Jest.

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu Czytania: So 3, 14-17 ; Flp 4, 4-7 ; Łk 3, 10-18   W związku z dzisiejszymi czytaniami, zadaję sobie pytanie: jak blisko jest wymiar duchowy, o którego istnieniu wiem? Jak blisko jest ten wymiar, w którym i ja...