W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę Wielkiego Postu

1. W odnowionej po Soborze Wat. II liturgii Kościół powrócił do starożytnego zwyczaju i w 3-4-5 niedzielę Wielkiego Postu przeprowadza tzw. skrutynia (łac.scrutinium„badanie”). Były to liturgiczne spotkania, na których cała wspólnota modliła się za osoby przygotowujące się do chrztu, bierzmowania i eucharystii, wspomagając ich...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na I niedzielę Wielkiego Postu

1. Pierwsze czytanie, które wysłuchaliśmy nie ma charakteru zapisu kronikarskiego. Opisuje raczej rzeczywistość duchową człowieka. Grzechy człowieka zalały całą ziemię i zniszczyły wszystko poza małą „świętą resztą”. Łatwiej jest to sobie przybliżyć i wyobrazić, kiedy obserwujemy jak dziś świat zalewany jest przez ocieplenie klimatyczne,...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VI niedzielę zwykłą

1. Do św. Pawła w II czytaniu zwróciła się wspólnota w Koryncie z następującym pytaniem – jak powinien zachować się człowiek wierzący, który został zaproszony przez osobę niewierzącą na wspólny posiłek, w czasie którego podano mięso ofiarowane wcześniej jakiemuś bóstwu pogańskiemu. Część tego mięsa...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. Ewangelista Marek sportretował dla nas jedną dobę z życia Jezusa. Wybrał szabat oraz fragment pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzielę. Jezus porankiem udaje się na nabożeństwo synagogalne. Synagoga, jako miejsce modlitwy, nauki, gościniec, sąd, pojawia się na wygnaniu babilońskim, kiedy nie ma świątyni i...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na IV niedzielę zwykłą

1. Bóg po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej zawarł z nimi wieczyste przymierze. Znakiem zawartego przymierza były dwie kamienne tablice, na których Bóg umieścił przykazania wg, których Lud Boga miał postępować. Bożemu głosowi i wszystkim wydarzeniom towarzyszyły grzmoty i błyskawice. To wywołało u słuchaczy...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na III niedzielę zwykłą

1. Pierwsze czytanie jest księgą dydaktyczną (pouczającą) powstałą jako reakcja Boga na wrogość i zamknięcia się świata żydowskiego na społeczeństwa i państwa, od których w przeszłości Izrael wycierpiał wiele zła. Pamięć o krzywdach, stereotypowe, negatywne myślenie o byłych wrogach sprawiały, że Jonasz, mąż Boga...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na II niedzielę zwykłą

1. W ostatnią niedzielę zakończyliśmy świętowanie tajemnicy narodzin Boga w ludzkim ciele uroczystością chrztu Jezusa w Jordanie. Jezus zostaje wskazany przez Jana oraz samego Boga, że jest obiecanym Mesjaszem, nowym stworzeniem Boga. Co zmienia w nas tak bliska obecność Boga? W rozdziałach poprzedzających fragment...