W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VII niedzielę zwykłą

1. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Masz sąsiada, który z jakiś powodów psuje ci opinię, robi ci wiele przykrości, albo masz szefa w pracy, który uroił sobie, że chcesz go zastąpić na stanowisku i dlatego na każdym kroku cię upokarza, pomija w awansach, albo masz...

Osiem błogosławieństw

Błogosławieństwa z Kazania na górze to tekst zagadkowy i to tym bardziej, im dłużej się go rozważa. Z jednej strony błogosławieństwa każą nam zdobywać niebotyczne wyżyny duchowe i moralne, sprawiedliwość większą niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, a jednocześnie zdają się nieledwie uświęcać...

Siedem grzechów głównych

Pełne pasji rozważania na temat tytułowych siedmiu grzechów: gniewu, zawiści, nieczystości, pychy, łakomstwa, lenistwa i chciwości. Wielka szkoda, że tak wielu ludzi troszczy się tak bardzo o ciało, aż zaniedbuje duszę, a zaniedbując duszę, traci apetyt na sprawy duchowe. Tak jak w porządku naturalnym...

Siedem grzechów głównych dzisiaj

Jak dziś rozumieć nauczanie o siedmiu grzechach głównych? Jakich sfer ono dotyczy? Czym dla współczesnego człowieka jest grzech? Książka pokazuje zderzenie moralnego nauczania Kościoła z kondycją duchową współczesnego człowieka. Autorka jest znaną katolicką publicystką. (Opis wydawcy). Książka Joanny Petry-Mroczkowskiej stanowiła jedną z dwóch (obok...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na V niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza Liturgia Słowa pokazuje nam osoby, które doświadczyły przemieniającego spotkania z Bogiem. W pierwszym czytaniu młody kapłan Izajasz pełni służbę w świątyni jerozolimskiej. Podczas ceremonii ofiary kadzenia, sprawowanej każdego ranka i wieczorem, Izajaszowi objawia się żywy Bóg. On pozwala mu doświadczyć swej świętości...

Wierzysz?

Niedziela, V Tydzień zwykły Czytania: Iz 6, 1-2a. 3-8 ; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11   Wiara, perła w roli Dziś padają z ust Świętego Pawła bardzo mocne słowa do wszystkich, którzy uwierzyli Ewangelii. Zwraca uwagę, że wiara w Ewangelię może być...

Nowa grupa męska w Baninie k. Gdańska

W grudniu 2021 powstała nowa męska grupa przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie koło Gdańska. Organizacji grupy podjął się Mieczysław Sowiński, po obecności na kilku spotkaniach Wspólnoty w Połowie Drogi w Gdańsku Oliwie. Koledzy ze Wspólnoty w Oliwie udzielili znacznej pomocy tej inicjatywie...