W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXVI niedzielę zwykłą

1. By właściwie zrozumieć proroka Ezechiela potrzebujemy określić duchowe tło lub kontekst myślenia jego rodaków. Wg nich – Bóg mierzy wartość osoby w kategoriach księgowych, dokładnie według sumy jej działań. Im ściślej i częściej dana osoba przestrzega poszczególnych przykazań, tym bardziej jest sprawiedliwa przed...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXI niedzielę zwykłą

1. W I czytaniu prorok Izajasz działając w imieniu Boga zapowiada złożenie z urzędu namiestnika pałacu królewskiego o imieniu Szebna – prawdopodobnie pochodzącego ze skromnego środowiska, który awansował na najwyższy urząd po królu. Bóg zleca prorokowi, aby wypowiedział temu władcy pałacu w twarz jego...