W Połowie Drogi Witamy

Życie wieczne – dar i odpowiedzialność

Rozważanie na Niedzielę Wniebowstąpienia Czytania: Dz 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20 Paweł Apostoł prosi Efezjan, obdarzonych łaską wiary w Jezusa Chrystusa i przez nią powołanych do życia wiecznego, aby byli uważni w swoim codziennym życiu. Ma być ono godne ich powołania....

Wstań, ja też jestem człowiekiem

Rozważania na szóstą Niedzielę Wielkanocną Czytania: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 Dbać o swoją godność. Uszanować czyjąś godność. Nie naruszać godności innych. Żyć z należytą godnością. Tak, tego pragniemy, pożądamy, oczekujemy. Do tego dążymy, tego wymagamy od...

Tajemnica ludzi mocnych

Rozważania na Piątą Niedzielę Wielkanocną Czytania: Dz 9, 26-31; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 Uczniowie Jezusa bali się Szawła, kiedy on próbował do nich dołączyć. A jednak, przełamali swój lęk. Jeden z nich, Barnaba, dał świadectwo o Szawle. Zapewnił apostołów o ukazaniu...

Homilia pogrzebowa +Zbyszka Suskiego

W ubiegły poniedziałek pożegnaliśmy członka naszej wspólnoty, Zbyszka Suskiego. Poniżej znajdziecie homilię pogrzebową wygłoszoną przez o. Zbigniewa Wojciechowskiego SJ. PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,23-31) Piotr i Jan uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos...

Tchnij na nas zrozumienie i przemień nas

Rozważania na Niedzielę, III Tydzień Wielkanocny Czytania: Dz 3, 13-15. 17-19; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48. Kto z nas nie pomyślał choć raz, że poznał już Pisma, ale mimo to wielkim pragnieniem pozostaje spotkać Jezusa, tak osobiście, jak doświadczyli tego uczniowie. Kto...