W Połowie Drogi Witamy

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XXI niedzielę zwykłą

1. W I czytaniu prorok Izajasz działając w imieniu Boga zapowiada złożenie z urzędu namiestnika pałacu królewskiego o imieniu Szebna – prawdopodobnie pochodzącego ze skromnego środowiska, który awansował na najwyższy urząd po królu. Bóg zleca prorokowi, aby wypowiedział temu władcy pałacu w twarz jego...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na XVI niedzielę zwykłą

1. Czytania dzisiejszej niedzieli przedstawiają nam obrazy Boga pełnego kontrastów. Z jednej strony mówi się o mocnym Bogu, który sprawuje swą władzę wobec wszystkich, nawet tych, którzy nie uznają Jego panowania. Bóg jest opisywany niemal jako „surowy sędzia”, który wyznacza granice ludziom silną ręką....