Category: Aktualności

Nowa grupa męska w Baninie k. Gdańska

W grudniu 2021 powstała nowa męska grupa przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie koło Gdańska. Organizacji grupy podjął się Mieczysław Sowiński, po obecności na kilku spotkaniach Wspólnoty w Połowie Drogi w Gdańsku Oliwie. Koledzy ze Wspólnoty w Oliwie udzielili znacznej pomocy tej inicjatywie...

Wspomnienie spotkania w Licheniu

Licheń, w dniach 17 – 19 września  2021 roku, stał się miejscem ogólnopolskiego zjazdu Wspólnot Męskich wPołowieDrogi. Po rocznej przerwie i spotkaniach w formule online, to wydarzenie znów zgromadziło większość osób z grona członków Wspólnot.   Mottem przewodnim zjazdu był: Kryzys w Kościele. Co...

Zaproszenie do programu „Sumienie i rozeznawanie duchowe”

Z radością informujemy, że od 11 grudnia do 12 czerwca członkowie naszej wspólnoty będą uczestniczyć w programie „Sumienie i rozeznawanie duchowe” prowadzonym przez Dariusza Piórkowskiego SJ. Program złożony jest z 7 spotkań prowadzonych przez platformę Zoom. Każde spotkanie on-line potrwa około 1 godziny zegarowej....

Ogólnopolski Zjazd Wspólnot wPołowieDrogi

Licheń, w dniach 17 – 19 września 2021 roku, stał się miejscem ogólnopolskiego zjazdu Wspólnot Męskich wPołowieDrogi. Po rocznej przerwie i spotkaniach w formule online, to wydarzenie znów zgromadziło większość osób z grona członków Wspólnot. Mottem przewodnim zjazdu był: Kryzys w Kościele. Co musi...

Siedem grzechów głównych

Męska Wspólnota w Połowie Drogi przy parafii pw. Św. Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu na rok 2019/2020 postawiła sobie zadanie lepszego rozpoznania „przeciwnika” i tematem wiodącym cotygodniowych spotkań wspólnotowych uczyniła siedem grzechów głównych. Jako podstawowe lektury wybrano dwie, stosunkowo niedawno wydane książki: J. Petry-Mroczkowska, Siedem...

Rozpoczynamy cykl rozważań

Wspólnota w Połowie Drogi, działająca przy parafii pw. Świętego Krzyża w Gdańsku zainicjowała cotygodniowe rozważania nad niedzielnym czytaniem z Ewangelii. Rozważania będą się ukazywały na naszej stronie internetowej www.wpolowiedrogi.pl w każdą sobotę. Opiekę nad merytoryczną stroną tego dzieła objął Ojciec Zdzisław Wojciechowski SJ. Tekst...

Wigilia 2019

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2, 10-11 Przeszło dwa tysiące lat temu, Jezus – Mesjasz narodził się w Betlejem. Niech dziś, w Dzień Bożego Narodzenia, narodzi...

Zaproszenie do Parafii Św. Szczepana w Warszawie

Wspólnota W Połowie Drogi z Parafii Św. Szczepana w Warszawie chętnie przyjmie w rozpoczynającym się nowym sezonie spotkań kilku mężczyzn. W programie rozmowy służące rozeznaniu i rozwiązaniu męskich problemów właściwych dla naszej fazy życia z pomocą Ducha Świętego, w czym pomaga modlitwa rozpoczynająca i...