Author: Edytor

Doroczny zjazd Wspólnot w Połowie Drogi Licheń’22 – Relacja ze zjazdu

Kolejny ogólnopolski zjazd Męskich Wspólnot w Połowie Drogi odbył się w dniach 3 – 5 czerwca 2022 w Licheniu. Wszystkim Braciom, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć w nim udziału przedstawiamy to krótkie podsumowanie. Każdego dnia spotykaliśmy się na wspólnej mszy świętej i...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VII niedzielę zwykłą

1. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Masz sąsiada, który z jakiś powodów psuje ci opinię, robi ci wiele przykrości, albo masz szefa w pracy, który uroił sobie, że chcesz go zastąpić na stanowisku i dlatego na każdym kroku cię upokarza, pomija w awansach, albo masz...

Nie emocje, rozwaga a potem namysł

Rozważanie na Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12 ; Ef 1, 3-6. 15-18 ; J 1, 1-18   Prorok Syrach, o czym dowiadujemy się z pierwszego starotestamentowego czytania, oznajmia nam, że mądrość została stworzona na początku. Tak jak Słowo, Ono...

Po co jesteśmy na ziemi?

Cała prawda o stworzeniu świata i człowieka przez Boga należy do podstawowych prawd wiary katolickiej. Należy przyjąć, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, nieba i ziemi, istot niebieskich i ziemskich. Pierwsza nauka o stworzeniu człowieka i świata zawarta jest już na pierwszych kartach...

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na święto Świętej Rodziny

1. Niezwykle poruszająca jest scena z pierwszego czytania, gdy Anna oddaje Bogu syna Sa­muela, o którego kiedyś prosiła i którego Bóg jej dał po długim oczekiwaniu spowodowanym bezpłodnością. Anna o wiele lepiej niż inne matki zdaje sobie sprawę, że zawdzięcza swe rodzicielstwo wyłącznie Bogu....

Nie bądźmy naiwni jak dzieci

Rozważanie na Niedzielę, Oktawa Narodzenia Pańskiego Czytania: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 ; 1 J 3, 1-2. 21-24 ; Łk 2, 41-52   Treść niedzielnych czytań zawiera słowo dziecko, które wszystkie trzy łączy w jedną całość, choć nie mówią o tym samym. Pierwsze czytanie...