Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na VI niedzielę zwykłą

1. Od 3 tygodni słuchamy Jezusowego kazania na górze. Usytuowanie mowy, w której Jezus zaprezentował siebie i swoją naukę ma ważne znaczenie. Na górze Synaj zostało zawarte Przymierze między Bogiem a Ludem Izraela. Mojżesz na górze otrzymał tablice przymierza, czyli Torę, w której jest 613 pouczeń Boga jak żyć. 365 przykazań Tory ma formę zakazów, czego nie powinno się robić i 248 nakazów, czyli co pobożny Żyd powinien czynić. Analogia jest przejrzysta, Jezus jest nowym Mojżeszem i przez Niego Bóg zawarł swoje wieczyste przymierze, zapowiadane przez proroków.

Drugim elementem wyjątkowości Jezusa jest formuła, jakiej On używa. Słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom a ja wam powiadam … W taki sposób mógł mówić tylko ktoś kto czyni się równym Bogu, kto stawia się ponad Torę, kto jest od Niej ważniejszy. Dla Mt to sformułowanie oznacza, że sam Jezus jest Torą, że On przyniósł nową, udoskonaloną Torę i że Jego należy słuchać by wypełnić wolę Boga.

2. (17)Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Tora Jezusa nie znosi poprzedniej, nie zastępuje Jej. Jezus jako jedyny Izraelita swoim życiem ją wypełnia i uzdalnia każdego, kto w Niego uwierzy, kto stanie się Jego uczniem by wg Niej też mógł żyć. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Jest tutaj przeciwstawiona sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy sprawiedliwości uczniów Jego. Na czym polega więc sprawiedliwość jednych i drugich? Uczony w Piśmie i faryzeusz uważali się za sprawiedliwych gdy spełniali wszystkie przykazania Tory. Dlatego każdego dnia zadawali sobie pytanie – czy moje życie zgodne było z wymaganiami Tory, czy nie popełniłem jakiegoś grzechu? Czy nie uczyniłem czegoś, co było zakazane albo czy nie zaniedbałem czegoś, co była nakazane?

3. Dla Jezusa motywem działania, względnie zaniechania działania nie jest tylko formalna zgodność czynu z przykazaniem, czyli moralność czynu, ale z jakich motywów, z jakich pragnień dany czyn wyrasta. Jest to moralność intencji i pragnień. Dlatego nie wystarczy dla Jezusa tylko nie zabijać, nie cudzołożyć, nie rozwodzić się z żoną czy mężem. On sięga do źródła, jakim jest serce, z którego wypływają wszystkie moje zamiary i czyny. Serce jest symbolem miłości. Czy Twoje pragnienia, motywy działań wyrastają z miłości? Dlatego Jezus chce byśmy nie żywili gniewu do naszych bliźnich, byśmy w sercu nie pożądali innej żony, innego męża, nie kombinowali jak tu się rozwieść bo z nią czy z nim nie jest przyjemnie czy korzystnie.

4. Organem, który bada moje intencje i czyny jest sumienie. Uczony w Piśmie i faryzeusz też kierowali się sumieniem, ale ich sumienie pytało tylko o zgodność czynu z wymogami Tory – z przykazaniami. Czy je wiernie, skrupulatnie wypełniłem? Dla Jezusa natomiast wrażliwe sumienie rozpoznaje wolę Boga, którą chce czynić z miłości do Boga i bliźnich. Sumienie to zdolność do odkrywania tego, co dobre i tego co złe, to umiejętność czynienia dobra, postępowania zgodnego z najważniejszym motywem jakim jest miłość. Jezus swojemu uczniowi udziela swego ducha by jego wewnętrzny organ był pojętny, wrażliwy, czuły i by głosu sumienia zawsze słuchał i by mu posłuszny. Prośmy Pana Jezusa, aby Jego obecność, aby On jako pokarm uzdolnił nas do życia wg przykazań Tory. Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *